Genshin Impact

Genshin Impact 2.7: New Kuki Shinobu Trailer shows her duties in the Arataki Gang

17 Jun 2022

Genshin Impact

Genshin Impact Klee Materials: Ascension and Talent Items Farming Guide

16 Jun 2022

Genshin Impact

Genshin Impact 2.7 Kuki Shinobu Farming Guide: All Ascension & Talent Materials

16 Jun 2022

Genshin Impact

Genshin Impact 2.7 Kuki Shinobu: Banner, Abilities, and Constellations Revealed

16 Jun 2022

Genshin Impact

Genshin Impact 2.7 Itto & Kuki Banners REVEALED: All Characters & Weapons

16 Jun 2022